CONFIGURACIÓ SENZILLA

Per a això, fem App, sensors i altres tecnologies per a automatitzar , recollir i interpretar dades que ofereixin coneixement, informació i servei. Infografía

La plataforma que oferim, fa referència a el registre de les activitats de lèmpresa. Detallem els costos i els beneficis que provoca l`activitat de l`empresa, societat i global. Gràcies a aquestes, és possible analitzar si lèmpresa ha complert amb la seva missió de manera eficaç i sostenible. Incloem tots els resultats, tant els resultats positius com aquells negatius que es desprenen de les activitats i de manera pròpia i privada, les empreses veuen monitoritzat per a la presa de decisions, rectificar i millorar. L`eficiència comença en la vida de cada empresa, abans d`arribar a l`edat adulta i molt abans de fundar una companyia. Les conseqüències de la poca eficàcia són molt importants i ara, no podem deixarm pendent aquesta matèria fonamental de la vida en societat.

En detall : Gestió de presència, Gestió d`ús de vehicles, Gestió d'ús d'eines, Ordres de treball i materials, ajuts per fer inventaris, Gestió de residus , Fat/Sat (DQ, IQ, OQ, PQ), Albarans /enviaments, Incidències, Evidència ISo i DAFO interactiu, formació i gestió de blocs, Assistència, Tecnificació, Competició,Comunicacions a l´empresa, Sol·licitud d´Epis, registres manuals de paràmetres d´equips, ambientals, de màquines i humans, Registre paràmetres Automàtic inalterables mitjançant dispositius IoT dequips, ambientals, de màquines i humans. Lloguer d´equips, auditories rotatives i evidències, gestió de targetes d`ofertes per a la plantilla i fidelització de clients.

Crea el pla de beneficis en un clic. Configura el servei sense necessitat de coneixements. Personalitza a mida el teu pla de producció i recolza`t en els nostres experts quan vulguis.


Senzill

Personalitza el teu la rapidament

Automomatitzat

Inverteix el teu temps en el que realment necessites

Producte únic

Unifica tots els beneficis en una App i una plataforma

Flexivilitat 100%

Decideix tu i els teus empleats com la utilitzes


ZUM / Advanced

... tota la informació de la fabricació o servei, en un model d`informació digital creat per tots els agents implicats en un TOKEN a què anomenem "ZUM" (Zoom Unique Modeling). Aquest suposa l`evolució dels sistemes de transparència i traçabilitat tradicionals basats en el disseny, ja que incorpora informació de temps en temps real de costos ambiental i de manteniment.

No és tan sols una plataforma digital. També inclou una metodologia i processos associats. Quan es detecta una anomalia, es representa visualment al lloc exacte del sensor afectat, cosa que facilita les accions a implementar. Aquesta eina contribueix a la presa de decisions i permet implementar el bessó del producte ideal.

El ZUM millora la productivitat en descompartimentar els diferents serveis (enginyeria, manteniment, explotació, etc.), permetent que utilitzin una eina única i comuna.

Automatitza, simplifica la gestió i genera beneficis

Per l´empresa

- Aconsegueix un major impacte en l`empresa. Multiplica per quatre l`adhesió dels teus empleats.

- Anticipem les tasques perquè tinguem informació abans de el temps assenyalat i ser previsibles.

- Esperar el "demà" per tenir l`experiència i les solucions de el "futur" podria ser massa tard.

- És essencial que les empreses aconsegueixin el futur millor, un món on la tecnologia és vital per tenir excel·lència per als seus clients.


Per a la plantilla

- Augmenta la satisfacció dels teus empleats, transport,, formació, EPI,

- Estalvia temps en la gestió diària. Configura el servei de forma senzilla i despreocupa`t.Grups d`interès

- La gestió dels grups d`interès es situa com un element absolutament essencial en el marc de el desenvolupament de l`estratègia de qualsevol organització.


Per a nosaltres

- Oferir la flexibilitat i facilitat d`ús per a fer que la majoria dels empleats la utilitzin qual

- Ajudar en la classificació de les activitats en ordre d`importància amb la capacitat per dur-los a terme de manera efectiva.

- Ser un equip al teu costat que capta l`estil, per entén el desig i proposi solucions.

- Digitalitzar la nostra creativitat, experiència i coneixement.

- Oferir propostes i l`organització decideix, el control siempres és de l`empresa.

- Oferim recomanacions sempre lliures, objectives i imparcials.


Hi ha algú que no vulgui estalviar per invertir?

Ensenyança, 20 - 25400- Les Borges Blanques
Tel. +34 64 94 02 900

Click aquí per enviar email