CONFIGURACIÓ SENZILLA

Per a això, fem App, sensors i altres tecnologies per a automatitzar , recollir i interpretar dades que ofereixin coneixement, informació i servei.

La plataforma que oferim, fa referència a el registre de les activitats de lèmpresa. Detallem els costos i els beneficis que provoca l`activitat de l`empresa, societat i global. Gràcies a aquestes, és possible analitzar si lèmpresa ha complert amb la seva missió de manera eficaç i sostenible. Incloem tots els resultats, tant els resultats positius com aquells negatius que es desprenen de les activitats i de manera pròpia i privada, les empreses veuen monitoritzat per a la presa de decisions, rectificar i millorar. L`eficiència comença en la vida de cada empresa, abans d`arribar a l`edat adulta i molt abans de fundar una companyia. Les conseqüències de la poca eficàcia són molt importants i ara, no podem deixarm pendent aquesta matèria fonamental de la vida en societat.

En detall : Gestió de presència, Gestió d`ús de vehicles, Gestió d'ús d'eines, Ordres de treball i materials, ajuts per fer inventaris, Gestió de residus , Fat/Sat (DQ, IQ, OQ, PQ), Albarans /enviaments, Incidències, Evidència ISo i DAFO interactiu, formació i gestió de blocs, Assistència, Tecnificació, Competició,Comunicacions a l´empresa, Sol·licitud d´Epis, Registres manuals de paràmetres d´equips, ambientals, de màquines i humans, Registre paràmetres Automàtic inalterables mitjançant dispositius IoT dequips, ambientals, de màquines i humans. Lloguer d´equips, auditories rotatives i evidències, gestió de targetes d´ofertes per a la plantilla i fidelització de clients.

Crea el pla de beneficis en un clic. Configura el servei sense necessitat de coneixements. Personalitza a mida el teu pla de producció i recolza`t en els nostres experts quan vulguis

Enllaç Descripció de productes

Senzill

Personalitza el teu la rapidament

Automomatitzat

Inverteix el teu temps en el que realment necessites

Producte únic

Unifica tots els beneficis en una App i una plataforma

Flexivilitat 100%

Decideix tu i els teus empleats com la utilitzes

" ZUM " / Advanced

... tota la informació de la fabricació o servei, en un model d`informació digital creat per tots els agents implicats en un TOKEN a què anomenem "ZUM" (Zoom Unique Modeling). Aquest suposa l`evolució dels sistemes de transparència i traçabilitat tradicionals basats en el disseny, ja que incorpora informació de temps en temps real de costos ambiental i de manteniment. No és tan sols una plataforma digital. També inclou una metodologia i processos associats. Quan es detecta una anomalia, es representa visualment en el lloc exacte de l`sensor afectat, cosa que facilita les accions a implementar. Aquesta eina contribueix a la presa de decisions i es planteja com el primer pas en la implementació de l`bessó de l`producte ideal. També cal sumar-li el fet que el ZUM permet millorar la productivitat a l`descompartimentar els diferents serveis (enginyeria, manteniment, explotació, etc.), que poden utilitzar una eina única

Automatitza, simplifica la gestió i genera beneficis

Per l´empresa

- Aconsegueix un major impacte en l`empresa. Multiplica per quatre l`adhesió dels teus empleats.

- Anticipem les tasques perquè tinguem informació abans de el temps assenyalat i ser previsibles.

- Esperar el "demà" per tenir l`experiència i les solucions de el "futur" podria ser massa tard.

- És essencial que les empreses aconsegueixin el futur millor, un món on la tecnologia és vital per tenir excel·lència per als seus clients.

Per a la plantilla

- Augmenta la satisfacció dels teus empleats, transport,, formació, EPI,

- Estalvia temps en la gestió diària. Configura el servei de forma senzilla i despreocupa`t.

Grups d`interès

- La gestió dels grups d`interès es situa com un element absolutament essencial en el marc de el desenvolupament de l`estratègia de qualsevol organització.

Per a nosaltres

- Oferir la flexibilitat i facilitat d`ús per a fer que la majoria dels empleats la utilitzin qual Ajudar en la classificació de les activitats en ordre d`importància amb la capacitat per dur-los a terme de manera efectiva. Qual Ser un equip al teu costat que capta l`estil, per entén el desig i proposi solucions. Qual Digitalitzar la nostra creativitat, experiència i coneixement. qual Oferir propostes i l`organització decideix, el control siempres és de l`empresa. Qual Oferim recomanacions sempre lliures, objectives i imparcials. Qual Hi ha algú que no vulgui estalviar per invertir?Ensenyança, 20 - 25400- Les Borges Blanques
Tel. +34 64 94 02 900

Click aquí per enviar email